Solienlac.net.vn hỗ trợ đắc lực cho ngành Giáo dục

 • Chức năng:
 • 1. Hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý giáo dục;
 • 2. Giúp giáo viên quản lý mọi mặt của lớp và các con…;
 • 3. Gửi tin SMS giúp gia đình kịp thời cập nhật điểm và các thông tin hữu ích;
 • 4. Tạo kênh giao tiếp hiệu quả giữa gia đình và nhà trường;
 • 5. Lưu trữ và tra cứu dễ dàng các thông tin giáo dục, đào tạo.v.v…
 • Ưu điểm:
 • 1. Miễn phí thiết kế hệ thống sổ LLĐT và sử dụng dễ dàng qua Internet;
 • 2. Không phải đầu tư, không cần cài đặt, chỉ cần 01 máy tính kết nối Internet;
 • 3. Thao tác dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng, nhiều tiện ích;
 • 4. Server được đặt tại Trung tâm Dữ liệu tiêu chuẩn Tier III quốc tế, hoạt động 24/7 và an toàn, bảo mật tuyệt đối;
 • 5. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 thông qua đường dây nóng (Hotline), email, .v.v...

Sổ Liên lạc điện tử TVHT thực sự gắn kết gia đình và nhà trường
để chung tay vì sự tiến bộ trong giáo dục và đào tạo